LEDNINGSREGISTRERING

Senest den 30. juni 2023 skal alle ledningsejere være tilsluttet et nyt system (LER 2.0) hvorfor hele vandværkets ledningsnet skal registreres digitalt.

Fjand Vandværk har igangsat arbejdet med digitaliseringen af vandværkets ledningsnet. Dette medfører bl.a., at placeringen af alle målerbrønde skal digitalt registreres. Bestyrelsen har besluttet at det praktiske arbejde med registreringen af målerbrøndende skal foretages af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi skal anmode alle forbrugere om at sørge for at målerbrønden ved jeres ejendom er fri tilgængelig, således at registreringen kan foretages lettest muligt.

Ovenstående betyder, at i perioden indtil årsskiftet 2022/2023 vil man kunne opleve at se et bestyrelsesmedlem udstyret med en tablet/smartphone gå søgende rundt på enten jeres egen eller naboernes ejendom.

I forbindelse med arbejdet vil den person der udfører registrering være udstyret med legimitation.