GENERALFORSAMLING

Søndag, den 21. april kl. 10.00 i Fjand Gårdbutik

Vandværkets vedtægter tilsiger, at der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af april måned. Vi har ofte afholdt generalforsamlingen den sidste lørdag i april. Netop denne lørdag har i år givet os nogle lokalemæssige udfordringer og udfordringer der skyldes at denne lørdag er en stor konfirmationsdag.

Vi har derfor valgt at afholde generalforsamlingen en søndag.

Bestyrelsen håber, at mange forbrugere vil møde frem til generalforsamlingen. Det er traditionel et hyggeligt arrangement, hvor der efter generalforsamlingens afslutning er hyggeligt samvær med lidt mad og drikke.

Dagsorden og bilag kan ses under fanen GENERALFORSAMLING – 2024.