Glædelig jul og godt Nytår

Bestyrelsen ønsker alle vandværkets forbrugere en glædelig jul og et godt Nytår med tak for samarbejdet i året der snart er gået.

2023 har været et år med flere større aktiviteter for vandværket.

Blandt de største kan nævnes digitaliseringen af ledningsnettet som afsluttedes i forsommeren og renoveringen af rentvandstanken med heraf følgende nyinvesteringer, som blev færdiggjort i sommeren.

Vi ser frem til, også i 2024, at kunne levere vand af høj kvalitet og opretholde sikker drift.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN