Ved ledningsbrud eller forsyningssvigt – kontakt VVS-installatør Kristian Vittrup, Sdr. Nissum, Tlf. 20 96 78 14

Ved øvrige henvendelser kontakt formand Kaj Kirkegaard på Tlf. 71 78 75 91

E-mail: kontakt@fjandvand.dk

Bestyrelsen:

Kaj Kirkegaard, formand Tlf. 71 78 75 91
Jørgen Andersen, næstformand Tlf. 51 58 74 92
Carsten Slot, Nr. Fjandvej 16, kasserer Tlf. 20 78 46 85
John Sylvester Holm, Torupvej 7 Tlf. 97 49 57 58
John Kamp Tlf. 40 57 15 60